Historia sieci, internetu

Czy wyobraża sobie ktoś świat bez Internetu? Pisanie listów zamiast Facebooka czy brak odbierania mmsów po przez brak danych komórkowych, komunikatory odejdą w zapomnienie a smsy staną się ponownie tradycją, firmy wrócą do papierkowej roboty i pisania na maszynach, instalacja systemów czy programów będzie się odbywała po przez zastosowanie nośników, a parki czy place zabaw wypełnią się większą ilością ludzi. Za początek internetu przyjmuje się moment powstania sieci nazywanej ARPANET.

Jej powstanie datuje się na 29 października 1969 roku. W tym samym czasie pracowano nad siecią komputerów, która miała sterować wszystkimi podpiętymi sieciami do komputera. Było to bardzo ważne, ponieważ do tych czas sieć była sterowana przez jeden główny komputer i gdy by ten uległ awarii przestała by działać cała sieć. W późniejszych latach powstał protokół TCPI/IP, który był wykorzystywany przez wojsko, lecz do obiegu weszło pojęcie internetu co dało w późniejszych latach początek powstania aplikacji służących do wymiany informacji, czyli przeglądarek.

Cofając się do roku 1989 nie możemy zapomnieć o powstaniu pierwszego hipertekstowego języka znaczeń, czyli HTML a wraz z nim pierwszych stron internetowych. W 1994 roku powstała pierwsza przeglądarka o nazwie Mosaic. W późniejszych latach powstały kolejne przeglądarki, a później i wyszukiwarki typu google, yahoo. Dyskietki zostały zastąpione płytami, płyty czesiowo karami pamięci , dyskami a te częściowo chmurami czyli wirtualnymi dyskami na ,których można umieszczać pliki, zdjęcia itp.

Dodaj komentarz