Programowanie obiektowe i jego główne zalety

Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) – To sposób tworzenia oprogramowania przy użyciu obiektów. W odróżnieniu od programowania zorientowanego proceduralnie, gdzie największy nacisk kładzie się na algorytm, programowanie obiektowe kładzie największy nacisk na dane. Obiekty łączą w sobie dane i czynności wykonywane przez opisywany przypadek oraz możliwość komunikowania się między sobą podczas wykonywania operacji. Do zalet programowania obiektowego należą:

Hermetyzacja
Sposób na ukrycie istotnych danych przed użytkownikiem umożliwiający poprawę bezpieczeństwa. Dostęp do pól danych możliwy jest tylko i wyłącznie przez wcześniej zdefiniowane metody, co ogranicza możliwości „wstrzyknięcia” złośliwego kodu przez osoby trzecie. Z pełną hermetyzacją mamy do czynienia, gdy wszystkie pola klasy są zdefiniowane jako prywatne, a pełen dostęp ograniczony.

Dziedziczenie
Operacja umożliwiająca zbudowanie nowej klasy na podstawie poprzedniej. Metoda ta znacznie skraca pracę gdyż pozwala programiście wykorzystać wcześniej zdefiniowane funkcje. Podczas pracy daje nam możliwość skorzystania z wcześniej zdefiniowanych przez nas algorytmów lub rozszerzenia cudzych o nowe funkcje bez zbędnego zagłębiania się w szczegóły ich implementacji. W ten właśnie sposób możemy skorzystać z predefiniowanego GUI.

Polimorfizm
Polimorfizm w programowaniu najłatwiej określić, jako wykorzystanie tego samego kodu przez obiekty należące do różnych klas, co rozwiązuje problem redundancji kodu. Warunkiem jest istnienie co najmniej jednej klasy wirtualnej oraz dziedziczenia pomiędzy klasami.

One Comment on “Programowanie obiektowe i jego główne zalety”

Dodaj komentarz